Program

 

Program:

14:00 h.

Otvorenie Liptovského vínneho festivalu 2019

14:30 h.

DĽH Liptáčik RK – ,,Korýtková hudba,,

15:15 h.

Lúčanskí Hudci – ,,Ľudové piesne o Lúčkach,,

15:45 h.

DĽH Liptáčik RK – ,,Country blok,,

16:15 h.

Lúčanskí Hudci – ,,Piesne z Dolného Liptova,,

16:45 h.

Tanečná skupina REA – ,,1. tanečný blok,

17:00 h.

Príhovor zástupcov KÚPEĽOV LÚČKY , OcÚ Lúčky , Mesta Ružomberok a Lipt. Mikuláš, OZ  MAS Dolný Liptov

17:15 h.

Tanečná skupina REA – ,,2. tanečný blok,,

17:30 h.

Lúčanskí Hudci ,,Ľudové piesne o víne,,

18:00 h. 

Tanečná skupina REA – ,,3. tanečný blok,,

18:15 h.

Sabrage – exhibícia v sekaní sektov

19:00 h.

Tombola

20:00 h.

Tanečná zábava DJ Riko

22:00 h.

Ukončenie  Liptovského vínneho festivalu 2019

Súčasťou vínneho festivalu je prehliadka remesiel a lokálnych produktov Dolného Liptova ( OZ MAS Dolný Liptov )

Zmena programu vyhradená